Blog

  • Home
  • Nature

CRM Yazılımlarının Şirketlere Kazandırdıkları

CRM Yazılımlarının Şirketlere Kazandırdıkları

Ürün odaklı yönetim, yerini küreselleşme ile beraber müşteri odaklı yönetime bırakmıştır. Ayrıca üretim maliyetlerindeki artış, şirketlerin bireysel satışa yönelmelerine sebep olmuş ve pazarlama kanallarını etkin kullanmanın gerekliliğini de belirginleştirmiştir. Tüm bunların yanında şirketlerin hatalarını görebilmeleri ve gidişatlarını izleyebilmeleri için müşteri odaklı bir yönetim felsefesi benimsemeleri şart hale gelmiştir. Tam bu noktada şirketlerin göz ardı etmemesi gereken CRM çalışmasıdır. Peki, CRM nedir? İşte CRM ve CRM’nin şirketlere kazandırdıkları…

CRM Nedir?

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) şirketlerin potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkileri en etkin hale getirebilmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür.

Günümüzde CRM yazılımları, küçük, orta ya da mikro ölçekli birçok firmanın, satış karlılıklarını arttırmak için kullandıkları bir yöntem haline gelmiştir. CRM, müşterilerin ihtiyaçlarını dinleyerek satışlar için yeni stratejiler geliştirmek anlamına gelir. CRM yazılımları da, bu amaç için geliştirilmiş yazılımların tümünü kapsar. Aynı zamanda müşterilere kendilerini özel hissettirir ve firmalar için vazgeçilmez bir yöntem haline gelirler.

CRM Yazılımları Şirketlere Neler Kazandırır?

CRM, hemen hemen her şirket için büyük önem arz eder. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli bu yazılımların, şirketlere kazandırdıklarını ise şunlardır:

Kaynaklar Bölümü

Kaynaklar bölümü, şirketleri arayan kişilerin ürün alıp almamasına bakılmaksızın kayıtlarının tutulduğu bölümdür. Bu bölüm sayesinde müşterilerin kayıtları, ilgilendikleri ürüne göre tutulabilmektedir. Kişiye özel açıklama kutuları ile bu kişilerin hangi ürün ile ilgilendiği kayıt altına alınabilmektedir.

Müşteriler Modülü

CRM yazılımlarında yer alan müşteri modülü sayesinde, müşterilerin kişisel verilerine kadar her türlü bilgi tutulur.

Satış Sipariş Bölümü

Şirketler, satış sipariş modülü ile müşterilerinin özel satış kayıtlarını tutabilirler. Hangi müşteri, hangi ürünü, hangi tarihte, hangi fiyattan almış gibi verilerin hepsini bu modül üzerinden görebilirler.

Fatura Takip Modülü

CRM yazılımlarındaki faturalar modülü ile şirketler, müşterileri ile yaptıkları ya da yapacakları tahsilatları her an görebilirler. Bu modül sayesinde, istenilen tarihler arasındaki toplam kazanç, alacak ya da vereceklerin tümü görüntülenme fırsatı bulurlar.

Stok Takip Modülü

Şirketler; stok takip modülü sayesinde ellerindeki tüm hizmet, ürün, stok ya da fiyatları kriterler ile kaydedebilirler. Satış sipariş modülü, her ürün satıldığında stoklarla doğru orantılı olarak ilerleyecektir.

Dokümanlar Modülü

Dokümanlar modülü ile şirketler, kendileri ile ilgili tüm resim, video ya da yazıları yedekleyebilirler. Online doküman depolama modülü sayesinde, sistem çökmesi gibi durumlarda veri kaybı yaşamazlar. Kaydedilen verilere bir tık ile ulaşabilirler.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir