Blog

 • Home

BPM (İş Süreçleri Yönetimi) Nedir?

BPM (İş Süreçleri Yönetimi) Nedir?

BPM (iş süreçleri yönetimi) , kurumsal süreçleri geliştirmek için kurum tekniklerini, pratiklerini ve yöntemlerini kullanan fonksiyon ya da kurumsal disiplin olarak tanımlanabilir, dahası bunun yanında toplam kalite yönetimi, yeniden yapılanma, yalın imalat ve ya dış kaynak kullanımı gibi süreç geliştirmeler de BPM olarak değerlendirilir, dolayısıyla kötü bir iş süreci, işin gerçek yapılma zamanından çok daha fazla zaman alır. İyi bir iş sürecinde ise zaman kayıpları yok edilmiş haldedir.

 • Süreçlerin tüm çalışanlar tarafından tanınması ve anlaşılması,
 • Değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, iyileştirme yapılacak potansiyel alanların tespit edilmesi ve işletme genelinde verimliliğinin artırılması,
 • Süreçlerin kontrol altına alınması,
 • Süreç iyileştirme işlemlerine kolaylık sağlaması,
 • Performans takibi ve raporlama,
 • IT ile iş dünyası arasında iletişimi kolaylaştırması,
 • Etkinlik ve yeterlilik takibine olanak sağlaması,
 • İşletme bünyesinde yapılan işlerin standartlaştırılması gibi faydaları bulunmaktadır.

BPM, şirketlerin süreçlerinin ortaya çıkarılması, iyileştirilmesi ve belgelendirilmesi adımlarının otomatikleşmesini hedefler. Şirketler için önem taşıyan finansal konular ile ilişkili olan BPM, süreçlerin maliyetlerini ve kişilerin performans takip işlemlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlamaktadır.

BPM’nin Genel Uygulama Alanları Nelerdir?

 • Sipariş ve satış yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Hastane otomasyonu
 • Üretim alanında ki tüm süreçlerde
 • Her türlü kontrol ve onaylama uygulamaları
 • Sigorta, Banka ve Finans sektöründe
 • Fakülte ve Üniversitelerde
 • Bilişim ve Telekomünikasyon alanında
 • Taşımacılık ve lojistik planlama alanında kullanılmaktadır.

Günümüzdeki rekabet ortamında firmalar kendi avantajlarını yaratmak veya avantajlarını korumak için çaba sarf etmektedirler. Esnek, değişimlere hızla adapte olan, verimlilik koşullarını yerine getiren şirketler her zaman ön planda olmuşlardır. Şirketlerin bu rekabet ortamında kendilerine yer bulabilmeleri için ise süreçlerin sistemli ve planlı bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir.

Süreç yönetimi yeni bir terim değildir. Ortaya çıkış noktası, kalite çalışmalarının dünya genelinde yaygınlaşmasıdır. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın mükemmellik modeline göre bir sistem kurmak, müşteri ilişkileri yönetimine geçmek veya ISO belgesi almak isteyen şirketler için BPM çok önemlidir.

BPM ile Süreç İyileştirme Nedir?

İş süreç yönetimi, firmaların performans hedefleri için gerekli iyileştirmelerin yapılması ve otomasyon sisteminin hayata geçirilmesidir. Sonuç olarak otomasyon çoğunlukla yazılım teknolojilerine dayalı elektronik iş akış sistemi ve programları ile sağlanmaktadır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir