Blog

 • Home
 • New

Kurumsal Süreç Yönetimi (Business Process Management) Nedir?

Kurumsal Süreç Yönetimi (Business Process Management) Nedir?

BPM Nedir?

Kurumsal Süreç Yönetimi (Business Process Management) işletmelerin işlerini yapma biçimlerini biçimlendirmek için kurum içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir yöntemdir. Bunun yanı sıra toplam kalite yönetimi veya yeniden yapılanma gibi süreç geliştirmeler de BPM olarak değerlendirilir. Kötü bir iş süreci, işin gerçek yapılma zamanından çok daha fazla zaman alır. Ancak İyi bir iş sürecinde ise zaman kayıpları yok edilmiş haldedir.

Kurumsal Süreç Yönetimi (Business Process Management) işletmelerin işlerini yapma biçimlerini modellemek için kurum içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir yöntemdir.

 • Süreçlerin tüm çalışanlar tarafından tanınması ve anlaşılması,
 • Değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, iyileştirme yapılacak potansiyel alanların tespit edilmesi ve işletme genelinde verimliliğinin artırılması,
 • Süreçlerin kontrol altına alınması,
 • Süreç iyileştirme işlemlerine kolaylık sağlaması,
 • Performans takibi ve raporlama,
 • IT ile iş dünyası arasında iletişimi kolaylaştırması,
 • Etkinlik ve yeterlilik takibine olanak sağlaması,
 • İşletme bünyesinde yapılan işlerin standartlaştırılması gibi faydaları bulunmaktadır.

BPM Kurumsal Süreç Yönetimi, şirketlerin süreçlerinin ortaya çıkarılması, iyileştirilmesi ve belgelendirilmesi adımlarının otomatikleşmesini hedefler. Şirketler için önem taşıyan finansal konular ile ilişkili olan BPM, süreçlerin maliyetlerini hesaplar. kişilerin performans takip işlemlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.

BPM Kurumsal Süreç Yönetimi’nin Genel Uygulama Alanları Nelerdir?

 • Sipariş ve satış yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Hastane otomasyonu
 • Üretim alanında ki tüm süreçlerde
 • Her türlü kontrol ve onaylama uygulamaları
 • Sigorta, Banka ve Finans sektöründe
 • Fakülte ve Üniversitelerde
 • Bilişim ve Telekomünikasyon alanında
 • Taşımacılık ve lojistik planlama alanında kullanılmaktadır.

Günümüzdeki rekabet ortamında firmalar, kendi avantajlarını yaratmak veya korumak için çaba sarf etmektedirler. Değişimlere açık olan ve verimlilik koşullarını yerine getiren şirketler, her zaman ön plandadırlar. Şirketlerin bu rekabet ortamında kendilerine yer bulabilmeleri için ise süreçlerin sistemli ve planlı bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir.

Süreç yönetimi yeni bir terim değildir. Ortaya çıkış noktası, kalite çalışmalarının dünya genelinde yaygınlaşmasıdır. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın mükemmellik modeline göre bir sistem kurmak, müşteri ilişkileri yönetimine geçmek ve ISO belgesi almak isteyen şirketler için BPM çok önemlidir.

BPM Kurumsal Süreç Yönetimi ile Süreç İyileştirme Nedir?

Kurumsal Süreç Yönetimi, firmaların performans hedefleri için gerekli iyileştirmelerin yapılması ve otomasyon sisteminin hayata geçirilmesidir. Dolayısıyla otomasyon çoğunlukla yazılım teknolojilerine dayalı elektronik iş akış sistemi ve programları ile sağlanmaktadır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir